Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Bijelo Polje

Pet OSI dobile posao u okviru projekta ,,Zapošljavanje lica sa invaliditetom uz podršku Fonda“

19.07.2021

Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac u partnerstvu sa štamparijom ,,Vbr Grafika“, uspješno je realizovalo projekat ,,Zapošljavanje lica sa invaliditetom uz podršku Fonda“, prethodnih godinu dana, saopšteno je na današnjoj konferenciji.

Nakon realizacije projekta, pet OSI dobile su posao na period od 12 mjeseci u Zaštitnoj radionici i štampariji ,,VBR grafika“.

Koordinatorka projekta, predsjednica Udruženja paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac, Milka Stojanović Šćepanović, kazala je da je realizacija ovog projekta imala za cilj otvaranje novih radnih mjesta za lica sa invaliditetom, uspostavljanje ravnopravnih uslova na tržištu rada, i pružanje jednakih mogućnosti.

,,Četiri osobe sa invaliditetom osposobljene su za zanimanje konfekcionar/ka, a četiri za zanimanje knjigovezac u štampariji kod partnera. Nakon osposobljavanja u trajanju od četiri mjeseca, troje je zapošljeno u Zaštitnoj radionici, a dva polaznika u štampariji ,,VBR grafika“. U proteklih šest mjeseci sticali su lični dohodak, uz mentorstvo dva stručna lica obje strane. Danas su potpisani Ugovori o radu, na period od 12 mjeseci za svih pet polaznika. Za otvaranje tri radna mjesta u Zaštitnoj radionici nabavljena je vez mašina sa dvije glave, a kod partnera je izvršena nabavka mašine za plastificiranje, a primjenom savremene tehnologije zaposlenima će se znatno olakšati rad, a samim tim i povećati produktivnost“, navela je Stojanović Šćepanović.

Istakla je da su kroz saradnju sa partnerom i evaluatorkom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, sve implementirane aktivnosti doprinijele uspostavljanju ravnopravnih uslova za zapošljavanje.

U ime partnera na projektu, štamparije ,,VBR grafika“, obartio se Vule Rakočević, koji je kazao da je tokom realizacije projketa saradnja bila na zavidnom nivou.

,,Polaznici su opravdali očekivanja, upijali su znanja i izuzetno sam zadovoljan. Vjerujem da će ova saradnja biti nastavljena i u budućnosti“, navodi Rakočević.

Predstavnica Zavoda za zapošljavanje, područne jedinice Bijelo Polje, Vesna Vujisić, kazala je da je cilj Zavoda da ovoj kategoriji nezaposlenih lica pruži šansu za socijalizaciju, sticanje novih znanja i vještina, ali i i pronalaženje svog mjesta na tržištu rada.

,,Ovo udurženje već dugi niz godina sarađuje sa Zavodom za zapošljavanjje, i Fondom za profesionalnu rehabilitaciju, a sve u cilju pružanja podrške licima sa invaliditetom. Jedan od takvih projekata je i ovaj, u okviru kojeg je osam OSI osposobljavano za određena zanimanja, a njih pet je našlo svoje zaposlenje. Želim istaći jako dobru saradnju sa Udruženjem paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac, koje traje dugo godina i uvijek su uspješno realizovali sve projekte, tako je bilo i ovog puta", navodi Vujisić.

Milojka Ćetković jedna je od polaznica obuke, kazala je da je učešće u okviru projektu za nju veliko iskustvo.

,,Zadovoljna sam uslovima, i zahvaljujem direktorici Milki Stojanović Šćepanović, koja nam je uvijek izlazila u susret i pružala podršku, ali i mentorki koja je imala strpljenja za sve nas“, dodala je Ćetković.

I Aco Filipović je zadovoljan uslovima tokom projekta. Kazao je da je u okviru obuke naučio nove tehnike i vještine, koje će mu, kaže, biti korisne u budućem periodu.

Riječi zahvalnosti realizatorima projeKta, Zavodu za zapošljavanje i mentorima uputikla je i Hedija Bošnjak, ističući da je ovo jedNo lijepo životno iskustvo.

Projekat ,,Zapošljavanje lica sa invaliditetom uz podršku Fonda“ finansiran je posredstvom grant šeme Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.


Autorka: Eldina Bećirović

Foto: Dalibor Rakočević

Tekst objavila: Sanja Dulović

Izvor vijesti