Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Kotor

Opština Kotor ustupa zemljište bez naknade za projekat stanogradnje

13.10.2021

Opština Kotor formirala je radnu grupu čiji je zadatak realizacija projekta stanogradnje, te ustupanja zemljišta u njenom vlasništvu bez naknade, sindikalnim organizacijama, udruženjima penzionera i ostalim zainteresovanim institucijama, koje iskazuju potrebu za izgradnjom stanova za svoje članove koji nijesu stambeno obezbijeđeni, saopšteno je iz Sekretarijata za opštu upravu.

Kako navode, vodeći računa o građanima Kotora, traže najbolje rješenje za obezbjeđivanje stambenog pitanja za građane koji najviše doprinose zajednici i pozivaju gore pomenute da kontaktiraju Sekretarijat za opštu upravu u cilju dogovora oko navedene teme i brže i efikasnije realizacije projekta.

Zainteresovani se mogu informisati putem e-maila: opsta.uprava@kotor.me.