Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Kotor

Održana Javna tribina o Elaboratu izgradnje hotelskog kompleksa visoke kategorije

22.10.2021

Javna tribina o Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu za pojekat izgradnje hotelskog kompleksa visoke kategorije na prostoru nekadašnjeg URC-a, održana je se juče u Palati Bizanti.

Prisutne je najprije ispred organizatora ove javne tribine, Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor, pozdravila Jelena Vuković.

Ona je kazala da je nosilac predmetnog projekta kompanija“CG hotel” doo iz Tivta, koja se obratila Sekretarijatu sa zahtjevom za odlučivanje o potrebi procjene utjecaja na životnu sredinu, 7. maja 2021.

Kako se čulo na današnjoj javnoj tribini, početak radova na izgradnji hotela je planiran za januar 2022, a završetak do aprila 2023. godine.

Elaborat je u ime obrađivača kompanije “Paming”, predstavio profesor Dragoljub Blečić.
,,U ovom Elaboratu akcenat smo dali na opis lokacije, opis projekta, mogućih uticaja, mjere koje je neophodno donijeti da bi se ostvarilo projektno rješenje i monitoring, odnosno praćenje uticaja rada objekta na životnu sredinu. Što se tiče objekta na toj lokaciji, predviđena je izgradnja objekta visoke kategorije, hotela koji ima prizemlje, dva sprata i “povučenu” zadnju etažu kao treću, kao i dvije podzemne garaže na dva nivoa. Objekat je snabdjeven svim sadržajima za visoku kategoriju hotela poput recepcije, restorana, otvorenog i zatvorenog bazena, saune. Projektom je predviđeno da hotel sadrži 120 soba i apartmana sa ukupno 252 ležaja. U dvije podzemne garaže planirano je 98 parking mjesta” –pojasnio je Blečić.

Ukupna površina objekta je, kako dodaje, 18.500 kvadrata, što se tiče samog objekta i njegovog funkcionisanja.

,,Sa aspekta uticaja na životnu sredinu može se reći da ovaj objekat ima dvije vrste uticaja, privremene i stalne. Privremeni uticaj su u toku izgradnje i samim tim su privremenog karaktera, dok su stalni u toku njegove eksploatacije. Kada je u pitanju uticaj na floru i faunu, ne možemo ga sagledati jer sadašnja površina je parking prostor gdje nema flore i faune. Međutim, projektnim rješenjem je predviđeno ozelenjavanje i posebni akcenat je dat na pejzažnu arhitekturu, ozelenjavanje spratova i terasa”- dodaje Blečić.
Kako navodi, izgradnjom hotela doći će do uticaja na infrastrukturu, sa aspekta veće potrošnje vode, odvođenja otpadnih voda, kao i sa aspekta povećanja količine otpada.

Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine podsjećaju da je javni uvid u Elaborat kao i prijem primjedbi i sugestija do 5. novembra.