Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Tivat

Drugačiji, ne manje vrijedni

03.12.2021

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježva se 3. decembra. Ustanovljen je 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju da obilježavaju taj dan s ciljem da se unaprijedi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Procjene su da OSI čine oko 10 odsto svjetske populacije.

Ovim povodom korisnici Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Tivat, imali su radionicu sa porukom “Nismo nevidjlivi”. Oni su poručili da, iako drugačiji, nijesu manje vrijedni.

Izvor vijesti