Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Tivat

Borka Mršulja : Neusvajanje budžeta Opštine uslovilo prekid programa “Pomoć i njega u kući”

14.01.2022

Odlaganje XI sjednice Skupštine opštine Tivat i neusvajanje budžeta imalo je, između ostalog, za posljedicu i nemogućnost daljeg realizovanja programa „Pomoć i njega u kući„. Ovim programom Opština Tivat je već desetak godina , uz izdvajanje 50.000 eura iz svog budžeta, obezbjeđivala socijalnu i psihološku podršku osobama starijim od 67 godina ili samohranim licima sa invaliditetom mlađim od 67 godina koja se nalaze u stanju socijalne potrebe. Program se inače , za 50 do 60 naših građana, sprovodio preko opštinske organizacije Crvenog krsta Tivta koja za te potrebe angažovala posebno obučene geronto-domaćice.


Opština Tivat
„Opština Tivat prepoznaje značaj ovog programa za lokalnu zajednicu jer to je jedan od strateških ciljeva usmjeren na njegu starih lica koji nam je izuzetno važan, te smo zato prošle godine bili usmjereni na realizaciju programa“, rekla je za naš Radio Borka Mršulja, sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti .

Ona kaže da je početkom 2021. godine odrađena revizija programa kada su utvrđene neke nepravilnosti pa su kružile su priče da je njegova realizacija upitna, ali da nije bilo riječi o tome već da je konstatovano da se on ne odvija u skladu sa zakonom. Uloženi su napori, objašnjava Mršulja, da bi revidovali program i uskladili ga sa zakonom.

To se isplatilo jer su prošle godine dobili informaciju iz Ministarstva rada i socijalnog staranja da će tu vrstu programa, za tačno određene kategorije i po rigoroznijim kriterijumima, finansirati i sama država.

Prema njenim riječima nakon te pozitivne odluke započeli su proceduru obnavljanja cjelokupne dokumentacije uz pomoć geronto-domaćica svih korisnika i Centar za socijalni rad upravo radi analizu pristiglih zahtjeva.
Tako će korisnici po prvi put od kada je ovaj program uveden prije desetak godina, imati rješenje sa socijalnom anamnezom:

„Kada Centar donese rješenje i ustanovi koji korisnici ispunjavaju uslove propisane zakonom a koji može finansirati država, plan nam je bio da dio koji podrazumijeva simboličnu participaciju preuzme Opština Tivat. Za taj dio procedure je bilo neophodno održavanje sjednice Skupštine i usvajanje budžeta. A za sve korisnike koji ne budu ispunjavali kriterijume po zakonu i koje ne može da finansira država, da preuzme i u potpunosti finansira opština Tivat“.

Takođe je trebalo da se po prvi put, a u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, sprovede javni poziv kroz koji bi izabrali vršioce usluga:

„Do sada je vršene vrsta pravne gimnastike koja je podrazumjevala usvajanje Odluke na sjednici Skupštine. Ali nalazom revizije je utvrđeno da nije bilo zakonski pravilno na taj način sprovoditi ovaj program, već je bilo neophodno da lokalna uprava objavi javni poziv.

Po usvajanju budžeta mi ćemo raspisati javni poziv i obuhvatiti korisnike koji ne budu ispunjavali uslove predviđene Zakonom i omogućiti im da nastave da budu korisnici usluga ovog programa. Kako smo trebali da napravimo određene uštede usluge planirali smo jednaka sredstva u Budžetu za finansiranje programa, ističući značaj koji on ima za grad i tu kategoriju lica a i smatrajući da će nam to ostaviti prostora da ovu uslugu još bolje promovišemo kako bi je veći broj korisnika ostvarivao.“

Ako im bude preostalo sredstava imaju u planu da nabave namjensko vozilo i da tako ovaj program sa užeg gradskog jezgra, koje je do sada bilo pokriveno, prošire i na prigradska naselja. Kako ističe, prvo je važno da se program zakonski uokviri a potom i da se proširi broj korisnika, kojih je trenutno od 45 do 50 .

„Posljednje dvije, tri godine opredjeljena sredstva za program su iznosila 50.000 eura, a i u ovoj godini, bez obzira na revidovanje i pokušaj da se dio sredstava prebaci na Ministarstvo, opredjeljeno je isto toliko upravo u cilju proširenja usluga i obuhvatanja prigradskih naselja.
Opština Tivat shvata značaj programa i intezivno je radila na njegovom unapređenju, iznalazila način da se on ukalupi u zakonske okvire i pristupiti svemu na ozbiljniji način, smatrajući da je socijalna anemneza i mišljenje socijalnih radnika vrlo bitno u cijelom procesu“, objasnila je Mršulja dodajući da 2022. neće svim korisnima biti obustavljeno davanje ove usluge.

Naime, korisnici programa koji budu ispunjavali zakonske uslove, nakon donošenja rješenja Centra za socijalni rada koje očekuju do kraja januara, od 1. februara će moći nesmetano da koriste ovu uslugu uz uslov da prihvate da plaćuju simboličnu participaciju od nekih 15 do 20 eura. Nakon usvajanja Budžeta steći će se uslovi da se usvoji odluka da opština preuzme na sebe plaćanje tu participaciju, zaključila je Borka Mršulja.

Izvor vijesti