Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

Danilovgrad

Odbornici SO Danilovgrad usvojili odluku o osnivanju DOO “Park prirode-rijeka Zeta“

07.02.2020

U nastavku 13.sjednice lokalnog parlamenta odbornici SO Danilovgrad usvojili odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću ,,Park prirode-rijeka Zeta“. Ovim dokumentom, prema riječima Nikole Vukićevića (DPS) stvaraju se uslovi za kontrolisanu eksploataciju prirodnih resursa i adekvatnu zaštitu biodiverziteta na obalama bjelopavlićke ljepotice među rijekama.
-Održivost ovog doo se temelji na ostvarivanju prihoda, ne samo iz opštinske kase i budžeta glavnog grada kao osnivača, nego i po osnovu naknada korišćenja zaštićenog prirodnog dobra i donacija, kazao je Vukićević i naglasio da će, takođe, valorizacija turističkih sadržaja i kulturne baštine biti na mnogo većem nivou. Da se radi o dobroj ideji i pionirskom poduhvatu potpredsjednika Ilije Grgurovića koji je pokrenuo tu inicijativu, ne spori ni nezavisni odbornik Darko Dragović, ali naglašava da je to još jedan veliki namet na budžet koji će godišnje koštati opštinu oko 200 hiljada eura.
Za predsjednicu Zoricu Kovačević odluka je prošla sve zakonske procedure uz saglasnost državnog zakonodavstva i ministarstva održivog razvoja i predstavlja veliki izazov za lokalnu upravu da istraje na planu zaštite i očuvanja ovog vodnog potencijala.
-Upravljačko tijelo koje bude formirano za izvršavanje zadataka ne smije biti sentimentalno prema pojedincima i privrednim subjektima koji budu nanosili štetu prirodi. Svi zagađivači biće registrovani i ukoliko žele da i dalje privređuju, moraće da poštuju ekološke principe, rekla je Kovačević i dodala da u saradnji sa glavnim gradom već se radi na aplikaciji značajnih projekata koji se odnose na obuku rendžera i nabavku tehničke opreme koja će koristiti za kontrolu i patroliranje rijekom.
Odbornici su usvojili i informaciju o predviđenoj lokaciji za gradsko groblje, zatim program rada JU Centar za kulturu za tekuću godinu kao i predlog programa uređenja prostora opštine za 2020.godinu. Nije bilo primjedbi ni na odluku o kupovini zemljišta u KO ,,Glavica“ za izgradnju pomoćnog stadiona FK Iskra.
Odbornici Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije nijesu prisustvovali današnjem zasijedanje lokanog parlamenta , izražavajući na taj način revolt zbog odbijanja inicijative odbornika DNP-a Dragana Bojovića koji je zahtijevao da se na današnjoj sjednici po hitnom postupku raspravlja o predlogu akta, u formi Deklaracije, kojom bi danilovgradski parlament inicirao stavljanje van pravne snage sporni Zakon o slobodi vjeroispovijesti do usvajanja novog, konsezualno usaglašenog, zakonskog teksta. Na proceduralno reagovanje Bojovića odgovorio je predsjednik skupštine Zoran Bošković i pojasnio da, shodno poslovniku o radu, nije moguće u dnevni red uvrstiti ovu inicijativu s obzirom da je utvrđen još u decembru prošle godine.