Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Bijelo Polje

Uspješno realizovan projekat "Reci ne alkoholu“

16.06.2022

NVO Novi poredak je održala konferenciju za štampu povodom realizacije projekta ,,Reci ne alkoholu“ koji je realizovan sa srednjoškolskom populacijom u više opština na sjeveru Crne Gore.

Prema riječima izvršnog direktora ove NVO, profesora Radivoja Bogavca, opšti cilj projekta je bio usmjeren na podizanje svijesti zajednice o problemu zloupotrebe alkohola i psihoaktivnih supstanci u saobraćaju i potrebi za sprečavanjem posledica njihove zloupotrebe. Kroz realizaciju projekta je postignuto povećanje informisanosti srednjoškolske populacije o problemima, uzrocima i posledicama konzumacije alkohola i ostalih PAS-a u saobraćaju od strane omladine i ostalih učesnika u saobraćaju. Aktivnosti projekta su bile usmjerena i na zaštitu pojedinca i društva od zdravstvenog, socijalnog i ekonomskog rizika i štete koju upotreba ovih supstanci može da izazove u ovim posebnim uslovima.

Tokom realizacije projekta su izrađene edukativne brošure za učenike i izrađeni su informativni flajeri za građane i srednjoškolsku populaciju. Na ovaj način oformio se edukativni materijal i povećala se informisanost srednjoškolaca i građana o problemima, uzrocima i posledicama korišćenja alkohola i psiho-aktivnih supstanci u saobraćaju kao i vrstama i obimom posledica po pojedinca i društvo u cjelini. Organizovano je dijeljenja flajera u trajanju od tri dana kojom prilikom su se građani i učenici dodatno i u širem obimu upoznali sa ciljevima projekta, dejstvu alkohola i psihoaktivnih supstanci u saobraćaju.

Održane su 3 informativne radionice sa 60 učenika treće godine u Bijelom Polju u JU Gimnazija ,,Miloje Dobrašinović“ i po jedna radionica u Mojkovcu sa učenicima JU SMŠ ,,Vuksan Đukić“ i u JU SMŠ ,,Braća Selić“ u Kolašinu sa po 20 učenika u svakom gradu kojom prilikom se povećao stepen informisanosti, razumijevanja i znanja učenika o štetnosti konzumiranja alkohola i psiho-aktivnih supstanci (PAS) u saobraćaju i pratećim posledicama.

U cilju održivosti projekta i njegove sveobuhvatnije implementacije realizovala se edukativna radionica sa 20 vršnjačkih edukatora gdje su se oni obučili u preventivnom djelovanju, pružanju savjeta svojim vršnjacima o posledicama korišćenja alkohola i PAS-a u saobraćaju. Predavači na projektu su bili profesorica psihologije Danka Gurešić i profesor biologijeTomislav Tomović.

Predstavljanje projekta široj javnosti i njegovih ciljeva i postignutih rezultata prezentovano je realizacijom jedne radijske emisije u Radiju Bijelo Polje kojom prilikom je povećan stepen informisanosti i razumijevanja šire zajednice o štetnosti konzumiranja alkohola i psiho-aktivnih supstanci (PAS) u saobraćaju i vrstama i obimu posledica po pojedinca i društvo u cjelini.

Projekat je trajao šest mjeseci i bio je podržan od Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore.

Koordinator projekta, prof. Radivoje BogavacSaopštenje i foto: NVO Novi poredak
Tekst objavila: Sanida Kajević

Izvor vijesti