Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Bijelo Polje

“Obrazovanje Roma i Romkinja ključno za njihovu potpunu integraciju” (video)

20.06.2022

Edukacija je ključna za integraciju Roma i Romkinja u sve društvene tokove, zato je neophodno raditi na njihovom uključivanju u obrazovni proces, ocijenila je profesorica Milena Drobnjak.

Gostujući u Promo emisiji, Drobnjak je istakla da se to pokazalo i tokom realizacije projekta „Budi protiv diskriminacije- budi čovjek 21. vijeka“, koji je u proteklih šest mjeseci realizovala nevladina organizacija “Novi poredak”, uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prva Crne Gore.

“Položaj Roma i Romkinja u Bijelom Polju značajno je unaprijeđen u poslednjih nekoliko godnia, ali je nažalost diskriminacija i dalje prisutna. Upravo je to i bio jedan od razloga za pokretanje ovog projekta, tokom kojeg smo realizovali niz značajnih aktivnosti, kako bi podigli svjest građana, a posebno omladine, o problemima sa kojima se romska populacija svakodnevno suočava”, kazala Drobnjak.

Ona je saopštila da su posebno bili usmjereni na rad sa srednjoškolcima, te su organizovali i niz edukativnih radionica.

“Ciljna grupa su nam bili učenici trećih razreda srednje škole, s obzirom da brzo postaju punoljetni i da su budući nosioci javnih funkcija. I zato smo željeli da sa njima radimo još tokom srednjoškolskih dana, kako bi ih edukovali i kako bi razbili i kod njih te predrasude koje postoje. Tri radionice smo održali u Gimnaziji ‘Miloje Dobrašinović’, a zatim su radionice održane i u srednjim školama u Mojkovcu I Kolašinu. Moram da priznam da me odziv iznenadio, kao I njihova zainteresoavnost za ovu temu, tako da sam srećna što imamo sjjanu omaldinu, koja želi da učestvuju u građenju boljeg društva, u kojem su svi ravnopravni I u kojima Romi imaju mjesto koje zaslužuju”, istakla je Drobnjak.

Tokom radionica, kako je navela, govorili su o socijalnim i ekonomskim problemima sa kojima se suočavaju pripadnici romske populacije, ali i daljim koracima koje treba preduzeti u cilju njhove integracije.

“Ono što je bio donekle i zajednički zaključak tih radionica, jeste da je važno raditi na eduakciji i obrazovanju Roma, kao preduslova za njihovo ekonomsko osnaživanje i samosatlnost, a potom i integraciju. Bavili smo se I problemima prosjačenja, rano ugovorenih brakova, koji su takođe posljedica neobrazovanja Roma, jer je, prema podacima kojima raspolažemo, čako 80 % njih nepismeno”, podvukla je Drobnjak, koja je i vodila radionice.

Istakla je i da je važno da se Romi više aktiviraju, da se informišu o svojim pravima, a potom i da shvate značaj obrazovanja, kako bi stepen diskriminacije bio niži.

“Svaka promjena potiče od nas samih, a tako je i sa Romima. Njihov život se ne smije svoditi na prosjačenje, to je ono čemu smo naučili i naše srednjoškolce, pa se nadamo da će oni nastaviti da sprovode tu vršnjačku edukaciju I da će u susretu sa Romima takođe ukazivati na sve one prednosti koje im može donijeti školovanje”, kazala je Drobnjak, napominjući i da su te vršnjačke radionice takođe bile sastavni dio projekta „Budi protiv diskriminacije- budi čovjek 21. vijeka“.

S obzirom da je sport jedan od najboljih načina za zbližavanje, posebno među mladima, NVO “Novi poredak” organizovala je i fudbalske utakmice, kako bi se smanjio stepen socijalne distance.

“Organizovali smo utakmice za učenike naše gimnazije i pripadnike romske populacije, koje su zaista bile sjajne i koje su pokazale da te razlike zapravo I ne postoje, ako ih prihvatimo kao nečije prednosti. Tu na terenu su svi bili jednaki i toje primjer kako treba da se ponašamo u komunikaciji sa Romima i u svakodnevnom životu”, naglasila je Drobnjak.

Podsjetila je da su okviru ovog projekta izrađene brojne brošure i flajeri, kako bi se putem tog edukativnog materijala dodatano povećala svijest zajednice o problemima Roma i potebe njihove pune intergarcije.

“I vjerujem da ćemo svi zajedno nastaviti da radimo na unapređenju položaja Roma i Romkinja, te da će se u tu borbu za njihovu punu integraciju ukljuičiti svi, kako mladi, tako i stariji sugrađani,ali i obrazovne ustanove i sve nadležne institucije sa lokalnog I državnog nivoa”, zaključila je Drobnjak.

Autorka: Sanja Dulović

Foto I video: Vladimir Jelić

Izvor vijesti