Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Tivat

Giljača: Vatrogasni punkt u Radovićima i dnevno dežurstvo u Kukoljini

22.06.2022

Pripadnici opštinske Službe zaštite od prije nekoliko dana nalaze se na novoj lokaciji na Opatovu nakon što je srušen hotel Tivat u kome je Služba bila skoro šest godine, od 14.jula 2016.godine. Proteklih godina vatrogasci su bili smješteni zbog same lokacije, ali i efikasnijeg rada, prije svega zbog pravovremenog izlaska na intervenciju, zahvaljujući mogućnosti direktnog izlaska na Jadransku magistralu.

Služba zaštite Tivat preselila se u objekat bivše kasarne koja je u dosta lošem stanju. „Ti objekti nisu bili za stanovanje, čak i infrastruktura je bila porušena, nije bilo ni vode ni struje. Opština je uložila sredstva da se objekat osposobi, odnosno dovede voda i struja. Kako su objekti nepovoljni za smještaj morali smo izgraditi privremeno kontejnersko naselje“, rekao je komandir Službe, Milorad Giljača.

Prema informacijama iz Opštine, u rekosntrukciju objekta, kao i nabavka kontejnera, Opština je uložila oko 120 hiljada eura.

Ta lokacija, ističe Giljača, nije najsretnije rješenje jer je saobraćajnica od Opatova do Tivta najuža u tom pravcu i u slučaju hitne intervencije i kad se oslobodi prostor i sa jedne i sa druge strane opet je mali prostor za prolazak vatrogasnog vozila, objasnio je komandir Službe i naveo da im je u periodu kad je manji intenzitet saobraćaja sa pozicije Opatova do Krtola potrebno 23 minuta sa navalnim vozilom.

Međutim, tokom ljetnih mjeseci potrebno je mnogo više zbog gužvi i zastoja , istakao je Giljača i naveo da su zbog toga, a u saradnji sa DVD Krtoli, formirali punkt za područje poluostrva Luštica jer su dobrovoljci iz Radovića dobro uvježbani i opremljeni. Njima su opštine Herecg Novi i Tivat ustupile vatrogasna vozila koja su veoma dobro opremljena. Posjeduju opremu za prilaz vatri, pjenu za gašenje, razvalni alat i mogu da odreaguju kao profesionalni vatrogasci“, objasnio je komandir Službe.

„Sa predstavnicima opštinske vlasti dogovorili smo da se otvori punkt, odnosono da se izdvoje određena sredstva kako bi imali profesionalno dežurstvo. Osam pripadnika društva raspoređeno je u četiri smjene, ali organizovano je i 24 satno prisustvo na njihovom punktu u MZ Radovići. Dobrovoljci iz Radovića zaduženi su za veći dio opštine jer područje Krtola pokriva skoro 54 posto teritorije opštine Tivat.

On je rekao da će, zbog problematičnosti lokacije na kojoj se Služba nalazi, uvesti i dnevni punkt i dnevnu patrolu sa jednim vozilom, pikapom koje će se nalaziti na lokaciji kružnog toga u Kukoljini. Tu će biti prisutni tokom najvećih saobraćajnih gužvi. Pratiće situaciji i u slučaju potrebe mogu pravovremeno reagovati i izaći na teren do dolaska velikog vatrogasnog vozila, istakao je Giljača.

Pored Krtoljana na području opštine aktivna su još dva društa, Tivat koje je smješteno u zgradi stare vatrogasnice i Boka u MZ Gradiošnica. „I oni su maksimalno kooperatni i tokom svake intervencije ne izostaje njihova pomoć i u ljudstvu i u mehanizaciji. U tri dobrovoljna društva aktivno je između 120 do 150 ljudi, naveo je Giljača i naglasio da se oni mogu angažovati u roku od oko par sati jer nisu na poziciji nego se moraju obavještavati i pozivati telefonom ili motorolom.

Komandir opštinske Službe zaštite ističe da su, izuzev lokaliteta na kome su stacionirani, vatrogasci spremno dočekali požarnu sezonu. Problem im predstavlja i izlazak vozila na magistralni put jer je na tom potezu nepregledno, a i brzo se vozi, vozači ne znajuda se tamo nalazi Služba zaštite, objasnio je Giljača i naglasio da traže rješenje i za taj problem.

Izvor vijesti