Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Kotor

Đurišić: Domaćinstva, privredni subjekti i utuženi "Komunalnom Kotor" duguju skoro 2,5 miliona eura

03.08.2022

Čišćenje javnih površina na teritoriji opštine Kotor se redovno obavlja, a u Starom gradu zaposleni iz DOO “Komunalno Kotor” sektora “Čistoće” rade neprekidno 24 sata.

Kako je gostujući u emisiji “032” Radio Kotora danas kazala izvršna direktorka ovog gradskog preduzeća Miljana Đurišić, dnevno se sakupi preko 80 tona otpada sa teritorije grada i okoline, a na pretovarnoj stanici se obradi oko 100 tona otpada iz opština Tivat i Kotor.

“U prethodna dva mjeseca sakupljeno je oko 400 tona kabastog, zelenog i građevinskog otpada. Smeće se odvozi dva puta dnevno, gdje god je to potrebno, na dijelu Tabačine čak i tri puta na dan. Često imamo problema u organizaciji posla zbog manjka radne snage i kvarova na dotrajaloj mehanizaciji. Međutim, uspijevamo da svakodnevnim naporima kvalitet usluga održavanja čistoće na javnim površinama podignemo na što veći nivo”, saopštila je Đurišić.

Ovo gradsko preduzeće je, kaže, u prošloj godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat.

“Ukupnim prihodima u iznosu od 3.645.332 eura u cjelosti su pokriveni rashodi čiji je iznos 3.540.434 eura. Prihodi su povećani u odnosu na 2020. godinu za 15%, odnosno za 463.777 eura, a troškovi smanjeni za 9%, to jest za 331.337 eura”, pojasnila je Đurišić.

Ostvarena dobit od 104.898 eura, objašnjava Đurišić, je usmjerena na pokrivanje gubitka iz 2020. godine.

“Od kada sam došla na mjesto direktorice ovog preduzeća ne postoji minus u poslovanju, ali je potrebno vrijeme da se pokrije ogroman minus iz perioda koji je prethodio mom imenovanju za v.d izvršne direktorice, a koji je iznosio 670.000. U prošloj godini je ostvaren pozitivan rezultat u mnogo većem iznosu i to preko 350.000 eura, ali je u bilansu finansijskog poslovanja umanjen zbog knjiženja obaveza iz ranijih godina koje se nisu prikazivale kroz finansijske knjige, a sva sredstva su usmjerena na plaćanje obaveza prema dobavljačima. Očekujemo da ćemo do kraja sezone izmiriti dug prema njima”, rekla je Đurišić.

Uzimajući u obzir uporedne podatke iz perioda od 2008. do 2021. godine, a koji se odnose na broj korisnika komunalnih usluga, stepen pokrivenosti teritorije, jedinice lokalne samouprave na kojoj se pružaju usluge, broj zaposlenih koji obavljaju predmetne poslove, te drugih troškova koji proizilaze iz poslova navedene djelatnosti, bilo je neophodno novo usaglašavanje cijena sa realnim troškovima koji prate pružanje usluga upravljanja komunalnim otpadom.

S tim u vezi, cijene komunalnih usluga (upravljanja komunalnim otpadom) za korisnike stambenih površina uvećane su za 18%, odnosno sa postojećih 0,072 €/m2 na 0,085 €/m2 (fiksni dio cijene 0,027 €/m2, a varijabilni 0,058 €/m2).

Korekcije u dijelu određivanja cijene komunalnih usluga za korisnike prostora u kojima se obavlja poslovna djelatnost, napominje, su u skladu sa dozvoljenim korektivnim faktorom koji se kreće u rasponu 1-10. Cijene za prostore u kojima se obavlja poslovna djelatnost površine do 100 kvadrata manje su za 50-80%, od 100-1000 m2 za 0-150%, dok su cijene za prostore površine veće od 1000 uvećane za 10-15%, a sve u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i Uredbom o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijene komunalnih usluga.

Na naše pitanje o dosadašnjem stepenu naplate komunalnih usluga od strane građana/ki Kotora, Đurišić kaže da je u periodu od 01. januara do 30. juna ove godine domaćinstvima fakturisan ukupan iznos od 300.323,60 eura, dok je u istom periodu naplaćeno 224.132,32 eura, što procentualno iznosi 75%, uz napomenu da su u iznos naplaćenog uključene i uplate po osnovu duga iz ranijeg perioda.

“Prema posljednjim podacima od 30. juna ove godine, domaćinstva našem preduzeću duguju 1.340.487 eura, a kada se na to dodaju već utuženi 41.111 eura, dolazimo do sume od ukupno 1.381.598 eura. Dug privrednih subjekata iznosi 1.083.880 eura. Najveći dužnici su KIPS, Samcommerce, Vuk petrol, Carinvest, HLT Fond, a kada se na to dodaju već utuženi 71.768 eura, iznos je 1.155.648 eura”, istakla je Đurišić.

Glavni problemi u naplati su, između ostalog, nedostatak mogućnosti da, kao DOO Vodovod i kanalizacija ili ED isključe korisnike u slučaju neredovnog plaćanja, zatim, visoki sudski troškovi koji ne pokrivaju vrijednost dobijenog spora po osnovu duga za komunalije, te potraživanja iz prethodnog perioda.

Najbolje platiše iz oblasti domaćinstava su, naglašava naša sagovornica, penzioneri, a od privrednih subjekata koji redovno izmiruju svoje obaveze prema ovom preduzeću su banke i osiguravajuća društva, veći trgovinski lanci, državne i opštinske institucije, kao i subjekti koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera.

Usluga koja se najmanje naplaćuje je upravljanje komunalnim otpadom (sakupljanje i odvoženje), a najviše kupovina grobnica, pogrebne usluge i zakupnine na pijaci.

Tekst: Sanja Čavor

Foto: Radio Kotor