Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Bar

Opština u saradnji sa ambasadom SAD obezbijedila specijalno vatrogasno vozilo

05.08.2022

Opština Bar obezbijedila je za potrebe Službe zaštite i spašavanja specijalizovano vozilo za gašenje požara sa pratećom opremom. Vozilo je obezbijeđeno u saradnji sa Ambasadom SAD u Podgorici kroz program humanitarne pomoći Komande američkih snaga u Evropi.


Opširnije možete pročitati klikom na link ispod

Izvor vijesti