Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Pljevlja

Do 1. novembra niže cijene uglja za najugroženije kategorije stanovnika Pljevalja

15.09.2022

Kao što je i najavljeno u saopštenju od 4.septembra, predsjednika Odbora direktora Rudnika uglja Pljevlja, gospodina Janjuševića, na sjednici Odbora direktora održanoj 12.septembra, donijet je Zaključak u kome se nalaže Izvršnom direktoru korekcija cijene uglja od 30% za socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

Sagledavajući opšte stanje u društvu i neizvjestan energetski period koji je pred nama, Odbor direktora Rudnika uglja je sa posebnom pažnjom razmatrao ovaj predlog i jednoglasno usvojio Zaključak, kojim će se u mjeri mogućeg olakšati nabavka ogreva, a samim tim i smanjenje potrošnje električne energije, socijalno najranjivijim kategorijama.

Opširnije na linku ispod...

Izvor vijesti