Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Tivat

Održana zajednička vatrogasna vježba DVD Krtoli i DVD Nais iz Niša

18.09.2022

Na osnovu Sporazuma o poslovno tehničkoj saradnji između DVD Krtoli i DVD Nais iz Niša, na poligonu Kamenoloma Velja Spila, uz saglasnost menadžmenta Luštica Developmenta, održana je zajednička, vatrogasna, pokazna vježba, čiji je cilj bio razmjena iskustava u gašenju požara u stambenim prostorima, najefikasniji način upotrebe vatrogasne tehnike kao i izvlačenje unesrećenih iz požara i pružanje prve pomoći u vanbolničkim uslovima.

Po riječima komandira DVD Krtoli, Milana Vukošića i komandira DVD Nais Gorana Milovanovića, svi dogovoreni ciljevi i zadaci vježbe su u potpunosti ispunjeni i realizovani.

Posebno je naglašena međunarodna dimenzija održane vježbe, uz nadu da će se ovako efikasna i praktična saradnja nastaviti i u buduće.

Vježbi je prisustvovalo 12 vatrogasaca iz DVD Nais i 21 vatrogasac iz DVD Krtoli.

Pored vatrogasaca vježbi su prisustvovali i gosti iz Javnih preduzeća koji ozbiljno podupiru efikasan rad vatrogasaca kao i članovi lokalnih opštinskih uprava Tivta i Niša koje su prepoznale značaj dobrovoljnog vatrogastva i podržale ga u skladu sa svojim mogućnostima

Po završetku vježbe je uz pomoć D.o.o Regina iz Budve , u restoranu na plaži Pržna, organizovana radni ručak za sve učesnike i goste vježbe.

Izvor vijesti