Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Bijelo Polje

Nezaposlenost i socijalna isključenost najveći problemi OSI

03.12.2019

Visoka stopa nezaposlenosti, siromaštvo i isključenost iz društva i dalje su ozbiljni problemi sa kojim se osobe sa invaliditetom u Bijelom Polju suočavaju, poručeno je sa okruglog stola kojim je koalicija „Savez“ obilježila 3. decembar, Međunarodni dan OSI.

Položaj osoba sa invaliditetom još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou, a OSI ni danas nemaju jednake mogućnosti u pogledu obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, istakao je danas predsjednik NVO „Brain“, Ranko Mešter.

Mešter je kazao da i pored deklarativne podrške i „dobro sročenih politika na papiru“, kvalitet života osoba sa invaliditetom nije poboljšan u zadnjih nekoliko decenija.

„Socijalni status uglavnom zavisi od socijalnih davanja države, a možemo zamisliti kako žive ljudi od tih primanja. Istraživanja pokazuju da ogorman borj ljudi koji imaju neki invaliditet živi na ivici siromaštva, a dosta njih je i „palo sa te ivice“, naročito oni koji imaju prihosocijalni invaliditet“, podvukao je Mešter.

Najmanji napredak je, prema riječima Meštera, napravljen u oblasti pristupačnosti.

„Stanje u ovoj oblasti je isto kao i prije 25 godina, tako da za našu sredinu ne možemo reći da je inkluzivna“, naveo je predsjednik NVO „Brain“.

On je istakao i da dodatnu poteškoću u poboljšanju kvaliteta života OSI predstavlja sve teži položaj organizacija koje se bore za njih.

„Lokalne organizacije osoba sa invaliditetom, koje djeluju i preko petnaest godina, iako imaju dobre rezultate, polako se gase zbog manjka finansijkih sredstava“, rekao je Mešter.

Ipak, pomako ima, naročito u obrazovnom sistemu.

„Sve više je mladih koji dobijaju akademska zvanja i titule i to je ono što nas posebno raduje i na šta smo jako ponosni“, podvukao je Mešter.

Kako je rekao, i ovog 3. decembra poručuju da nastavljaju borbu za ukidanje svih barijera i otvaranje vrata za inkluzivno društvo.

„Mi bi da živimo sa vama, a ne pored vas“, poručio je Mešter ispred koalicije „Savez“.

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom podržala je i Opština Bijelo Polje, a kako je kazala sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Saida Čikić, važno je da svi zajedno skrenu pažnju javnosti na one probleme sa kojima se OSI svakodnevno suočavaju.

Čikić je istakla da bjelopoljska lokalna samouprava odgovorno i kontinuirano radi na poboljašnju kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

„O čemu svjedoči i to što smo nedavno u okviru Odjeljenja za ljudska i manjinska prava, pri kojem je i Kancelarja za osobe sa invaliditetom, zaspolili još jednu osobu sa invaliditetom, što će, vjerujemo, unaprijediti saradnju sa nevladinim organizacijama koje se bave ovim pitanjma“, podvukla je sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu.

Ona je kazala da Bijelo Polje može poslužiti kao dobar primjer ostalim lokalnim samoupravama.

„Trenutno imamo tri akciona plana koja se tiču položaja osoba sa invaliditetom, a nadam se da ćemo do kraja godine usvojiti i četvrti, koji se odnosi na prilagđavanje objekata u javnoj upotrebi i prilagođavanja fizičkog okruženja“, najavila je Čikić.


Redakcija Radija Bijelo Polje
Autorka: Sanja Čujović
Foto: Vladimir Jelić

rbpredakcija@gmail.com

Izvor vijesti