Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Tivat

NVO Podmorničar: “Možda grubo zvuči, ali nemamo na koga da se oslonimo”

21.09.2022

NVO Podmorničar iz Tivta, koji okuplja veterane, trebalo je da 2024.godine organizuje Svjetski kongres podmorničkih veterana, koji svake godine na drugoj adresi okupi delegacije iz cijelog svijeta. Razloge koji su ih opredijelili da odustanu za naš radio objašnjava predsjednik udruženja, Mario Crvelin.

Iako se kao glavni razlog odustajanja navodi zahtjev veteranskih organizacija iz nekih zemalja da se uslijed rata u Ukrajini Crna Gora uskrati gostoprimstvo delegaciji podmorničkih veterana iz Rusije, Crvelin za Radio Tivat objašnjava da je to samo jedna od okolnosti zbog kojih neće biti održan kongres u Tivtu.

„Da nas neko ne bi pogrešno shvatio, da smo mi neka navijačka organizacija, pa nekoga podržavamo ili ne podržavamo, suština svga ovoga što se desilo jeste u tome da ne podržavamo isključivanje bilo koje delegacije sa naših druženja na tim kongresima. Drugi od stavova jeste da nazovimo velike organizacije, koje sebe smatraju velikima, nameću svoje stavove i skoro da ucjenjuju manje kako će se ponašati i šta će raditi. To ne dozvoljavamo. Mi jesmo mala organizacija, nema nas puno, ali smislim da smo dovoljno časni da to nećemo dozvoliti. Treća stvar jeste što smo, analizirajući situaciju kod nas, došli do zaključka da mi u suštini, u trenutku kada treba da krenemo sa organizacijom, a ona bi trebalo da bude gotova do maja sljedeće godine, kada sa gotovim elaboratom treba da se pojavimo u Grčkoj, nemamo na koga da se oslonimo. Mi ne znamo što će se događati 2024. u Tivtu. Možda to da nemamo na koga da se oslonimo grubo zvuči, ali tako je,“ zaključio je za naš radio Mario Crvelin.

Tivatsko udruženje radilo je dugi niz godina da zasluži povjerenje neformalne svjetske organizacije veterana podmorničara, što bi u naš grad dovelo preko 300 veterana sa svih meridijana. Trebalo je da ovaj događaj podrže Turistička organizacija i Opština Tivat, koja je pozvala podmorničare da još jednom propitaju svoju odluku. Ipak, tivatski veterani su definitivno odlučili da se povuku i o tome obavijeste kolege iz drugih zemalja, kako bi organizacija kongresa za 2024.godinu bila na vrijeme povjerena nekom drugom udruženju.

Crvelin je naglasio da neće odustati od pokušaja da u narednim godina ponovo dobiju organizaciju Svjetskog kongresa veterana, ali da će nakon odustajanja od već povjerene organizacije biti teško ponovo zaslužiti povjerenje. Takođe, objasnio je da je svjetsko udruženje neformalna organizacija, koju bi zarad budućeg funkcionisanja ipak trebalo definisati statutom i organima upravljanja. Na taj bi način, smatra Crvelin, opšti principi koji su ih do sada opredjeljivali u djelovanju, poput izbjegavanja političkih i vjerskih tema, bili propisani i dosljedno sprovođeni.

Izvor vijesti