Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Kotor

Info-punkt o hraniteljstvu

22.09.2022

Tekst Jelena Kljajević
Foto Centar za socijalni rad

Juče je na ulazu u Stari grad bio postavljen punkt u okviru kojeg su zainteresovani mogli da se informišu o hraniteljstvu.

Predstavnici Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva odgovarali su na postavljena pitanja i dijelili našim sugrađanima edukativne flajere na ovu temu.

Hraniteljstvo je privremeni oblik zaštite djeteta koje nema adekvatno roditeljsko staranje.

Hraniteljska porodica njeguje dijete, brine se o njegovom zdravlju, vaspitanju i obrazovanju, pružajući mu potrebnu toplinu porodičnog doma, dok država obezbjeđuje naknadu za rad hranitelja i boravak djeteta u hraniteljskoj porodici.

Kako navode u Centru za socijalni rad, Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti prepoznaje nekoliko tipova hraniteljstva:

1) Standardni porodični smještaj hraniteljstvo - obezbjeđuje se djeci i mladima bez roditeljskog staranja, djeci i mladima čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama radi čuvanja, njege i vaspitanja, do povratka roditeljima, usvojenja odnosno osamostaljivanja. Centar za socijalni rad radi procjenu dužine trajanja hraniteljstva i izbor hraniteljske porodice koja će na najbolji mogući način moći da odgovori potrebama svakog djeteta ponaosob.

2) Standardni porodični smještaj hraniteljstvo uz intenzivnu ili dodatnu podršku- obezbjeđuje se djetetu koje ima smetnje i teškoće u razvoju, radi zadovoljenja potreba i podrške u prevazilaženju teškoća.

3) Urgentni porodični smještaj hraniteljstvo- obezbjeđuje se djetetu kada je isto potrebno hitno zbrinuti i obezbjediti mu sigurnost i bezbjednost odnosno kada je žrtva ili kada postoji opasnost da će postati žrtva zanemarivanja, zlostavljanja, eksploatacije i nasilja u porodici kao i u slučaju iznenadne spriječenosti roditelja da brine o djetetu (ovakav vid smještaja traje najduže 30 dana u toku godine nakon čega se pronalazi odgovarajući oblik zaštite)

4) Povremeni porodični smještaj hraniteljstvo- obezbjeđuje se djetetu sa smetnjama i teškoćama u razvoju koje živi u biološkoj, srodničkoj ili drugoj hraniteljskoj porodici radi očuvanja kapaciteta porodice za dalju brigu o djetetu. Povremeno hraniteljstvo se organizuje i kao dodatna podrška djetetu za zadovoljenje njegovih potreba ili stvaranja prilike da dijete proširi socijalnu mrežu i obogati svoje iskustvo. Može trajati najduže 45 dana u toku godine.

Sve informacije na ovu temu zainteresovani mogu dobiti u centrima za socijalni rad.