Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Tivat

Ponovo polemika o Upravnim odborima

22.09.2022

Na današnjoj sjednici Odbora povjerenika, za sada su usvojene tri tačke dnevnog reda. Sjednici prisustvuje šest članova, a odsutna je Jelena Krivokapić.

Jednoglasno je usvojen dopunjeni dnevni red.

Potpredsjednik opštine Vladimir Arsić zatražio je od Odbora da se izjasni zašto nijesu prihvaćene i ostale predložene tačke.

Predsjednik OP, Goran Sindik, kazao je da je većina članova bila protiv određenih predloga i da smatraju da ne trebaju biti umiješani u odluke koje mogu imati političke konotacije, kao što su imenovanja.

„Važno je da radimo u korist građana. Te tačke koje se tiču imenovanja i razrješenja, konkretno se odnose na Centar za kulturu i Vodovod i kanalizaciju“- kazao je Sindik.

Predlog Odluke o donošenju Elaborata o opravdanosti osnivanja preduzetničkog inkubatora u opštini Tivat usvojen je jednoglasno, iako je bilo rasprave o njegovoj isplativosti.

Kako je istakao koautor programa, prof. Nikša Grgurović, Elaborat je temeljno urađen.

„Napravljen je plan razvoja, Tivat je u pravo vrijeme postao član biznis centra. Veoma je važno uvezati i žensko preduzetništvo jer je primjetno da je u Tivtu već duži period više nezaposlenih broj žena nego muškaraca“.

Šućo Orahovac je kazao da je važno iskoristiti ekspanziju digitalnih nomada, te upitao zašto u RIA obrascu stoji da je za osnivanje ovog programa potrebno 0 eura, dok u Elaboratu stoji da 17.500 eura, te da li je bilo bolje čekati neke gratove.

Prof. Grgurović je kazao da se grantovi nekad i predugo čekaju, te da je važno da ovaj projekat što prije zaživi.

Sekretar za privredu Vedran Božinović je kazao da će tek nakon usvajanja ovog Elaborat biti potrebna određena sredstva.

Aleksandra Gardašević Slavuljica i prof. Grgurović složili su se da Crna Gora nije iskoristila pun potencijal za privlačenje digitalnih nomada.

Prof. Grugurović smatra da će ovaj biznis inkubator u Tivtu biti mjesto koje će spajati i razvijati ideje, a Božinović je dodao da bi donošenje Odluke o osnivanju bilo u prvom kvartalu naredne godine. On je kazao da će projekat biti samoodrživ, a finansiraće se iz izdavanja prostora i pružanja usluga.

Goran Sindik je kazao da je elaborat odličan, ali za zemlju koja ima siguran ambijent za razvoj biznisa.

„Mlade ljude navoditi da ulažu i osnivaju svoj biznis, možda je pametnije učiti ih da sagledaju ambijent u kom žive“- kazao je Sindik.

Velika rasprava povela se oko Vodovoda i kanalizacije, gdje se, mimo Izvještaja o radu za 2021. godinu, ponovo govorilo o Odboru direktora tog preduzeća, iako je ta tačka usvojena sa pet glasova za i jednim uzdržanim.

Igor Jovović je kazao da je skandalozno što je ViK odbio da dostavi traženi spisak zaposlenih kao i ugovore direktora.

„To nas navodi da smatramo da je planirano dalje političko zapošljavanje“- kazao je Jovović.

Direktor ViK-a Alen Krivokapić odgovorio je da takve podatke Odbor može da traži i mimo sjednica.

Predsjednik opštine Željko Komenović je kazao da je ovo jedno od najuspješnijih preduzeća. On je kazao da se radi o nesnalaženju Upravnog odbora i nerealizacije projekta za koji je Opština potpisala ugovor.

„Mi ta preduzeća ne želimo da uništimo, već unaprijedimo i umanjimo troškove. Da nijesmo reagovali, prosječan račun građana bi bio 40 eura. Upravni odbor donosi odluku o raspodjeli trinaeste plate, a molili smo ih da taj novac usmjere na umanjenje cijene vode. Oni su dužni da razmišljaju u korist građana, a ne preduzeća. Ne može da ViK nema nikavu odgovornost za nešto što će na kraju dobiti na upravljanje. Sporan je stav, ništa drugo“- kazao je Komnenović.

Sindik je kazao da se slaže sa predsjednikom, da onaj ko upravlja mora imati odgovornost.

„Sklanjamo se od politike, ali Opština mora upravljati svojim preduzećima i intervenisati ukoliko ima nepravilnosti“.

Jelena Pejović je kazala da upravni nadzor može preuzeti određene radnje ukoliko preduzeće, odnosno Odbor direktora ne radi u skladu sa zakonom i zakonskim aktima i statutom preduzeća. To je podržala i njena koleginica Enesa Hasanagić Katana i zatražila izvještaj nadzora.

Komnenović se osvrnuo na Odluke koje je donosio Savjet Centra za kulturu.

„Donijeli su odluku o izboru direktora a nisu obavijestili osnivača. Molim vas, važno je da donosimo odluke koje su važne za građane.

Sekretar Božinović je kazao da trinaesta plata svakako utiče na troškove, te da im je Opština izdala upozorenje.

Orahovac je upitao da li je trinaesta plata zakonita i da li troškovi zarade ulaze u obračun računa za vodu.

Direktor ViK je kazao da se radilo o bonusu, a da li je uticalo znaće se za godinu dana.

Komnenović je istakao da na kraju krajeva Opština snosi svu odgovornost i troškove ukoliko dođe do problema.

Ta sredstva će tek u 2023. godini biti opredijeljenja u budžetu Opštine.

Arsić je kazao da prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, te da oni donose odluke koje nisu dobre ni za preduzeće ni za građane.

„Predložio sam reizbor, međutim nije prihvaćeno iz političkih razloga. Pozivam vas da odemo nakon sjednice u pojedine gusto naseljene djelove pa da vidite o čemu ja pričam. Ti ljudi koji imaju probleme ne dolaze kod Upravnog odbora, nego dolaze kod nas i salijeću direktora ViK na ulici. Jedini cilj ovog UO jeste da se dopadnu zaposlenima pa dijeli bonuse za posao čiji izvještaji nijesu završeni“- kazao je Arsić.

Enesa Hasanagić Katana je kazala da im se od početka prebacuje dio oko suda javnosti.

„Mi dobijamo različite razloge za razrješenja. Mi nem ožemo vama vjeropvati na riječ. Nadzor nije dobro uradio svoj posao, nijesmo dobili nijednu stavku kojom bi to potkrijepili“.

Predsjednik OP je upozorio članove i ostale da se drže dnevnog reda, a Aleksandra Gardašević Slavuljica istakla da „dok godp olitika diktira ni Tivat ni Crna Gora neće ići naprijed“.

Igor Jovović je kazao da ukoliko se bude raspravljano u budućnosti o ovoj tački, da se pozove i predsjednik Upravnog odbora ViK.
VIII sjednica Odbora povjerenika završena je oko 15 časova, a raspravljalo se o dijelu dnevnog reda. Zbog obaveza pojedinih članova Odbora, nastavak sjednice biće sljedeće nedjelje, 29. septembra od 10 časova.

Raspravljajući o raspodjeli dobiti Vodovoda i kanalizacije za 2021. godinu, članica Odbora povjerenika Enesa Hasanagić Katana kazala je da se u obrazloženju Odluke ne vidi za šta se sredstva opredjeljuju.

„U predlogu Upravnog odbora ViK-a stoji da će sredstva biti uložena u poboljšanje vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u iznosu od od 29.401 eura, a u obrazloženju Odluke koju mi danas trebamo donijeti to ne stoji i mi ne znamo gdje će taj novac otići”- istakla je Hasanagić Katana i zatražila da se u samoj Odluci definiše taj član, sa čim sui ostali članovi bili saglasni.

Odluka je usvojena sa pet glasova za i jednim uzdržanim.

Izvještaj o radu Komunalnog za 2021. kao i raspodjela dobiti za istu godinu, nijesu usvojeni i svih šest članova je bilo uzdržano po ovim tačkama.

Članovi odbora Šućo Orahovac i Jelena Pejović kazali su da je izvještaj revizora uzdržan, te da piše “da nije bilo dovoljno dokaza za iznošenje mišljenja revizora”.

Pejović je kazala da se ne slažu podaci o ulogu prilikom osnivanja preduzeća u CRPS-u i u dokumentaciji preduzeća, te da to treba raščlaniti.

Direktor Komunalnog, Vučeta Stanišić, kazao je da taj problem datira još od 2013. godine kada je došlo do transformacije preduzeća iz javnog preduzeća u privredno društvo.

I pored obrazloženja Stanišića i Dijane Vukšić iz službe finansija Komunalnog, da u revizorskom izvještaju stoji da revizor nije utvrdio materijalne greške.

Raspravljajući o raspodjeli dobiti, Stanišić je upitao kako sad mogu raspravljati o tome ako je Izvještaj o radu odbijen.

On je objasnio da je Odbor direktora donio odluku da dobit u iznosu od 15.000 ostane kao neraspoređena dobit u Društvu.

Stanišić i Vukšić su objasnili da će time osigurati likvidnost, bonitet, povravnanje gubitaka poslovanja i slično, međutim to je članovima OP bilo nedovoljno jer nema obrazloženja u samoj Odluci koju je donio bivši Odbor direktora.

Potpredsjednik opštine Vladimir Arsić je kazao članovima Odbora povjerenika da se sada vidi “zašto taj Upravni odbor više to nije”.

“Tako je kadi mate pare na papiru, a u stvarnosti ih nemate. Svima fali objašnjenje, neophodno je da se objasni kako se donosi Odluka o prenosu sredstava, a Komunalno nema te pare i neće moći da ih prebaci Opštini”- kazao je Arsić.

Članovi OP su ostali uzdržani i predložili da novi Upravni odbor donese novu Odluku o raspodjeli sa obrazloženjem.

Odbor je jednoglasno usvojio i Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat, kao i o prenošenju vlasništva nad motornim vozilom na Dnevni centar. Usvojen je i Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom DOO Parking servis Tivat.

Usvojena je i Odluka o participaciji troškova prevoza za učenike sa teritorije opštine Tivat, kojom se određuju se uslovi, visina i način participacije troškova prevoza učenike koji pohađaju osnovnu i srednju školu u linijskom, prigradskom i međugradskom saobraćaju sa teritorije opštine Tivat.

Pravo na participaciju troškova prevoza ostvaruju učenici koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Tivat i koji putuju do škole na relaciji od 5 i više kilometara, a koriste prevoz u prigradskom i međugradskom saobraćaju na način da:

– učenici osnovnih škola mogu da ostvare pravo na participaciju troškova u visi od 60% od cijene đačke karte,

– učenici srednjih škola mogu da ostvare pravo na participaciju troškova prevoza u visini od 80% od cijene đačke karte.

Pravo na participaciju troškova prevoza ostvaruju učenici koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Tivat i koji putuju do škole na relaciji od 2 do 5 kilometara, a koriste prevoz u gradskom i prigradskom saobraćaju u visi od 100% cijene đačke karte.

Izuzetno od odredbi člana 3 i člana 4 ove Odluke, učenici koji putuju sa područja naselja Luštice (opština Herceg Novi) do osnovnih ili srednjih škola na teritoriji opštine Tivat, a imaju organizovan đački prevoz, imaju pravo na participaciju troškova prevoza u visini od 100% cijene đačke karte.

Postupak za ostvarivanje prava na participaciju troškova prevoza učenici podnose javnoj ustanovi, osnovnoj ili srednjoj školi.

Na osnovu podataka MUP-a o broju stanovnika u Opštini Tivat, odbor je danas usvojio odluku da broj odbornika u Skupštini opštine Tivat ostane 32.

Odbor je sa pet glasova za i jednim uzdržanim usvojio odluku o imenovanju direktorice JU Muzej i galerija Tivat. Kako je istaknuto, doskorašnjoj direktorki Jeleni Bošković istekao je mandat. Za direktoricu ustanove imenovana je Danijela Đukić, diplomirana etnološkinja i antropološkinja, na mandat u trajanju od četiri godine.

Nastavak sjednice zakazan je za 29. septembar od 10 časova.

Izvor vijesti