Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Tivat

Rok za predaju izbornih lista 27. septembar do ponoći

23.09.2022

Prema utvrđenom kalendaru Opštinske izborne komisije Tivat, utvrđeni su rokovi za sprovođenje izbornih radnji na izborima za izbor odbornika u Skupštinu opštine Tivat koji će se održati 23.10.2022.godine .

Političke partije registrovane u Crnoj Gori, koalicija političkih partija ili grupa birača koja želi da učestvuje na izborima za izbor odbornika u Skupštinu Opštine Tivat, dostavljaju OIK-i izbornu listu za izbor odbornika u SO Tivat, najkasnije 25 dana prije dana određenog za održavanje izbora, tačnije do utorka 27.09. do 24 časa.

Biračka mjesta određuje opštinska izborna komisija na predlog organa nadležnog za vođenje biračkog spiska najkasnije 20 dana prije dana održavanja izbora, do 02.10.2022.godine do 24 časa.

Zbirnu izbornu listu OIK javno objavljuje najkasnije 15 dana prije izbora, zaključno do 07.10.2022.godine do 24 časa.

OIK najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora oglašava koja su biračka mjesta određena i koji će birači glasati na pojedinom biračkom mjestu

Domaće nevladine organizacije zainteresovane za praćenje izbora podnose prijavu Državnoj izbornoj komisiji, najkasnije 5 dana prije izbora.

Ministarstvo nadležno za biračke spiskove dostavlja obavještenje o izborima biračima, najkasnije sedam dana prije održavanja izbora.

Izvor vijesti