Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

Danilovgrad

Veliko interesovanje domaćina za 1 IPARD II

06.03.2020

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja su danas u Danilovgradu obavili prezentaciju drugog javnog poziva za mjeru 1 IPARD II programa za primarnu proizvodnju. Raspoloživa bespovratna sredstva koja su namijenjena za ove potrebe iznose 12,3 miliona eura, a investicije su ograničene u rasponu od 10 do 500 hiljada eura, s tim da bespovratna podrška po korisniku iznosi najviše do 350 000 eura. Prema riječima službenika u resornom ministarstvu Miloša Kusovca budući korisnici najkasnije do konačne isplate moraju imati registrovana gazdinstva koja ispunjavaju nacionalne minimalne standarde iz oblasti dobrobiti životinja i zaštite životne sredine.
-Takođe, investicije finansirane u okviru ovog IPARD programa moraju zadovoljavati EU standarde, s tim da podnosilac zahtjeva mora dostaviti određeni set dokumenata kojima se potvrđuje ispunjavanje tih uslova, rekao je Kusovac i naglasio da će se podržati sektori stočarstva, proizvodnja mlijeka, voćarstvo, pčelastvo, ribolov i akvakultura i drugo.
O neophodnoj dokumentaciji koju treba pribaviti za apliciranje, prisutne domaćine iz Bjelopavlića i Katunske nahije upoznao je službenik iz Direktorata za plaćanje Branko Šarac, ističući da je rok za podnošenje zahtjeva 19.maj tekuće godine.
-Aplikant mora imati biznis plan i dokaz o registraciji da bi, zatim, ušao u proceduru, a nakon terenske i administrativne obrade slijedi potpisivanje ugovora i proces nabavke tehničkih uređaja ili mašina koje su predmet kupovine, dodao je Šarac. Pomenuti službenici odgovarali su na pitanja potencijalnih kandidata kojima su podijeljeni vodiči i uputstva kako bi lakše obavili pripreme za konkurs.