Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

Rožaje

Lokalna samouprava uskladila fiskalnu politiku sa novonastalom situacijom

25.03.2020

Na osnovu mjera koje je Vlada Crne Gore usvojila radi umanjenja negativnih efekata od epidemije korona virusa, Opština Rožaje obavezuje organe lokalne samouprave kao i ustanove, preduzeća i agencije čiji je osnivač da vrše odgovornu fiskalnu politiku u cilju usklađivanja rashoda sa raspoloživim prihodima i procjenama efekta aktuelne situacije na parametre javnih finansija, navodi se u Odluci koju je potpisao predsjednik Rahman Husović.
Istom odlukom zabranjena je i isplata varijabilnog dijela zarade, naknada za rad u komisijama, upravnim odborima i drugim radnim tijelima na period od 90 dana.
Javnim funkcionerima je preporučeno da uplate donaciju u vrijednosti od 50% jedne mjesečne zarade na račun Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.