Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

Rožaje

VIDEO: Opština Rožaje sprovela sve tražene mjere zaštite od korona virusa

25.03.2020

U Rožajama se ovih dana sprovodi niz aktivnosti u okviru mjera zaštite od korona virusa. Radnici komunalnih službi vršili su dezinfekciju javnih površina a formiran je i tim za pružanje podrške građanima. Lokalna samouprava je uvela novi režim rada a Opštinski tim za zaštitu i spašavanje danonoćno prati epidemiološku sliku na lokalnom nivou i u saradnji sa Ministartvom zdravlja, odredio je objekat za potrebe karantina.

Detalji u prilogu.

Izvor vijesti