Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

Tivat

Tajekti i dalje 24 sata, ali smanjene frekventnosti

25.03.2020

U skladu sa opredjeljenjem Vlade Crne Gore o otvorenosti naših granica za robni promet, za nesmetano vršenje tranzita roba, kao i usljed potrebe za redovnom distribucijom roba unutar našeg tržista, kompanija „Pomorski saobracaj doo“, trajektni prevoz obavlja 24 sata neprekidno i to prvenstveno u funkciji podrške efikasnom prometu roba – saopšteno je i ove kompanije,

Takav režim saobraćaja se primjenjuje od samog početka uvođenja mjera koje su preduzete od strane nadležnih državnih organa, u cilju sprječavanja nastajanja i širenja zaraze virusom COVID-19.

Imajući u vidu najnovije mjere Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti sa sjednice od juče, a koje se prvenstveno odnose na obustavu medjunarodnog i medjugradskog putničkog saobraćaja, osim u graničnim slučajevima, obavještavamo javnost da će kompanija i u buduće obavljati trajektni saobraćaj neprekidno 24 časa, ali u značajnoj mjeri redukovane frekventnosti.

S tim u vezi, počev od sjutra ujutru 26.03.2020.g. od 6,00h, broj polazaka, tj. frekfentnost trajektnog saobraćaja će se odvijati na način da će u funkciji stalno biti jedan trajekt tokom 24h, s tim da će polasci iz Kamenara biti na svaki sat računajući od punog sata (6h, 7h, 8h, …), a polasci iz Lepetana na svaki sat računajući od pola sata (6,30h, 7,30h, 8,30h, …) .

Za sve hitne slučajeve (snadbijavanje i dostava ljekova, hitna medicinska pomoć, hitne intervencije službi od javnog interesa, hitan prevoz osoba radi smejštaja u karantin itd.), kompanija je obezbijedila posadu dežurstva i preuzima obavezu pravovremenog djelovanja kao da se radi o redovnim okolnostima.

Za te slučajeve kontak telefon: 031 673 522 i 031 673 558.

Uz nadu da ćemo što prije prevazići ovu pošast koja nas je sve zajedno snašla, svim građanima i poslovnim partnerima želimo da prije svega sačuvaju zdravlje.

DOO „Pomorski saobraćaj“ Herceg Novi

Izvor vijesti