Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

Kotor

Stari zatvor biće mjesto za umjetnike

29.06.2020

Zahvaljujući saradnji Ministarstva kulture i Opštine Kotor, zgrada Starog zatvora u Kotoru biće rekonstruisana i prilagođena novoj namjeni. Radovi na rekonstrukciji počeli su sredinom marta, kada je izvođač ušao u potpuno zapušten objekat koji je neophodno temeljno obnoviti i staviti u funkciju Kreativnog haba. Vrijednost investicije je 1,6 miliona eura, a završetak radova planiran je u oktobru tekuće godine.
Rekonstrukcija ruiniranog i zapuštenog zdanja Starog zatvora u cilju realizacije rezidencijalnih programa namijenjenih umjetnicima iz cijelog svijeta, kao i uspostavljanja regionalne mreže preduzetnika u kulturi u svrhu razvoja kreativnih industrija, pozicioniraće Kotor kao vodeću kulturno-turističku destinaciju ovog dijela Evrope.
Novi umjetnički sadržaji koji će biti kreirani u okviru budućeg Kreativnog haba, Kotoru će donijeti jedinstven kulturno turistički proizvod koji će doprinijeti i boljoj turističkoj prepoznatljivosti i posjećenosti, ali i održivom razvoju na lokalnom i regionalnom nivou.
Takođe, restauracijom zgrade Starog zatvora, Opština Kotor i Ministarstvo kulture nastavljaju sa realizacijom strateškog cilja namijenjenog promociji i razvoju kreativnog sektora i kreativnih industrija u ovom gradu, u cilju pružanja podrške održivom razvoju sektora kulture i preduzetništva i na lokalnom nivou.
(Opština Kotor)