Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Kotor

Kotorsko gradsko groblje u Evropskoj asocijaciji znamenitih grobalja

01.08.2020

Kotorsko gradsko groblje ušlo je u Evropsku asocijaciju znamenitih grobalja – saopšteno nam je iz Opštine Kotor.

U nastavku saopštenje koje su nam tim povodom proslijedili.

“Kao jasno definisana prostorna cjelina sa nizom pojedinačnih grobnica i pratećih sakralnih građevina, sa prepoznatljivim pejzažom groblja sa čempresima zasađenim 1872. godine, groblje u Škaljarima značajan je i kulturni i istorijski spomenik.

U Kotoru gdje su živjele različite etničke, nacionalne i vjerske zajednice, groblje u Škaljarima svjedoči o identitetu nekadašnjih stanovnika grada kao i o njihovim međusobnim razlikama. Kapela porodice Marović proglašena je spomenikom kulture i zakonom je zaštićena.

Gradsko vijeće Kotora već duži niz godina sarađuje sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture, koji zapošljava arheologe, restauratore i istoričare arhitekture, ali i sa italijanskom zajednicom u Kotoru, koja se brine o velikom broju grobova sunarodnika, sa kojima se planira revitalizacija svake pojedine grobnice u saradnji sa kompetentnim stručnjacima iz različitih oblasti” – navodi se u saopštenju pristiglom iz Kabineta predsjednika Opštine Kotor.

http://www.significantcemeteries.org/2020/07/city-cemetery-skaljari.html?m=1