Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Bijelo Polje

U okviru projekta “Radimo za bolje sjutra” obuka za osam osoba sa invaliditetom

16.09.2020

Računovodstvena agencija DOO „BILANS BIRO“ otpočela je realizaciju projekta “Radimo za bolje sjutra”, čiji je cilj obezbjeđivanje održivog zapošljavanja lica sa invaliditetom kroz jačanje tehničkih kapaciteta i otvaranje novih radnih mjesta, kazao je Dragan Bubanja, koordinator projekta.

Gostujući u emisiji “Aktuelno” Radija Bijelo Polje, on je kazao da je projektom obuhvaćeno osam nezaposlenih lica sa invaliditetom, koja se nalaze na sa evidenciji Biroa rada Bijelo Polje.

“Pet osoba će biti radno angažovano tokom trajanja projekta, dok će njih troje ostati da rade i nakon završetka projekta. Svi oni će proći program osposobljavanja za rad kod poslodavca i steći znanja i vještine koji su neophodni za rad u računovodstvenoj agenciji i kancelariji javnog izvršitelja”, kazao je Bubanja.

On ističe da se pored osnovnog cilja, kroz projektne aktivnosti se nastoji ostvariti i posebni cilj projekta, a koji se odnosi na sticanje praktičnih znanja i vještina, koja će licima sa invaliditetom obezbijediti konkurentnost na tržištu rada.

“Kroz detaljnu obuku koja će biti realizovana kod projektnih partnera, ove osobe će imati priliku da steknu konkretna praktična znanja što će značajno doprinijeti povećanju njihove zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu”, naglašava Bubanja.

Inače, vrijednost projekta “Radimo za bolje sjutra”, je preko preko 52 hiljade eura a finansijski je podržan od Zavoda za zapošljavanje odnosno, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju.
Autorka: Tanja Dangubić
Foto: Vladimir Jelić
Tekst objavila: Sanida Kajević

rbpredakcija@gmail.com

Izvor vijesti