Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

Cetinje

PONOVO MAĆEHINSKI ODNOS PREMA NAJSTARIJEM ELEKTRONSKOM MEDIJU

04.12.2020

Pred poslanicima lokalnog parlamenta u utorak, 15. decembra naći će se, između ostalog, Prijedlog Odluke o budžetu za 2021. godinu. U Nacrtu odluke, koja je dostavljena u sklopu materijala za najavljenu sjednicu, stoji da je za DOO Lokalni javni emiter „Radio i televizija Cetinje“ za narednu godinu predviđeno 115 hiljada eura. To je za oko deset hiljada eura manje nego što je izdvajano tokom protekle tri godine na godišnjem nivou za funkcionisanje našeg medija, zbog čega je preduzeće ušlo u dugove po osnovu neisplaćenih poreza i doprinosa jer za iste nije bilo dovoljno novčanih sredstava.

Interesantna je činjenica da je lokalna uprava, prije sačinjavanja konačnog nacrta budžeta, mogla da obavi uvid u Finansijski plan RTV Cetinje koji je trenutno na javnoj raspravi i koji predstavlja osnov za potpisivanje narednog trogodišnjeg ugovora između ovog preduzeća i njegovog osnivača. U tom planu taksativno su navedeni troškovi i iznosi koji su neophodni, kako za redovno funkcionisanje preduzeća, tako i za otplatu zaostalih dugovanja po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa. Međutim, i pored navedene dokumentacije, lokalna uprava je izgleda zaključila da je za funkcionisanje prvog crnogorskog medija i medija čiji je osnivač i za koji je, i pored Zakona o Prijestonici, tokom protekle tri godine izdvajala iznos koji je među najnižim u odnosu na sve lokalne medije u Crnoj Gori (što se takođe može provjeriti u podacima koji su dostupni na sajtovima svih lokalnih medija), dovoljno i manje nego što je izdvajano do tada. Sa druge strane, lokalna uprava planira da za, recimo, funkcionisanje Biblioteke „Njegoš“ izdvoji cijelih 187 hiljada eura u 2021. godini.

Pritom, prvom elektronskom mediju u državi, Radiju i televiziji „Cetinje“ se od strane Prijestonice Cetinje, već tri godine spočitava dug za neisplaćene poreze i doprinose, dok preduzeće čiji je takođe osnivač, Biblioteka i čitaonica „Njegoš“, ima ogroman dug za poreze i doprinose, koji na kraju 2019. godine iznosi 397 hiljada eura, što se vrlo lako može provjeriti u finansijskom izvještaju ove ustanove. Da li je činjenica da se na čelu biblioteke nalazi kadar koji je bio tretiran političkim DPS-SD sporazumom, bila dovoljna da se prilikom buduće raspodjele novca iz lokalnog budžeta, zanemari isto ono što se spočitava našem preduzeću, neka građani procijene sami.

Da ne bi bili pogrešno shvaćeni, nije samo Biblioteka i čitaonica „Njegoš“ reper kada je riječ o preduzećima čiji je osnivač lokalna uprava. Dug za poreze i doprinose imaju i sva ostala preduzeća čiji je osnivač lokalna uprava, pa tako DOO Sportski centar Cetinje za neplaćene poreze i doprinose duguje 676 hiljada i 033 eura. Podatak o tome koliko cetinjski „Vodovod“ i Komunalno preduzeće duguju na ime neplaćenih poreza i doprinosa, nijesmo uspjeli naći u nama dostupnim finansijskim izvještajima. Ne treba podsjećati i da Prijestonica Cetinje takođe ima neplaćene dugove na ime zaostalih poreza i doprinosa.

Sve ovo možda i ne bi bilo problematično da predstavnici lokalne uprave nijesu na posljednoj sjednici Senata Prijestonice Cetinje, „aminovali“ priču predsjednika ovog tijela Mila Đukanovića o otvaranju Televizije Cetinje koja je, podsjećamo, pompezno najavljivana i 2012., 2013., 2014. I 2017. godine. Od svega toga, naš medij ima Odluku o osnivanju Radio i televizije Cetinje, donijetu 2011. godine u kojoj stoji da će „Televizija Cetinje biti osnovana najkasnije do kraja 2012. godine“. Kojom logikom se građanima Cetinja obećava televizija koju, zajedno sa nama zaposlenima u ovom mediju, čekaju već osam godina, a u isto vrijeme nedovoljnim sredstvima postojeće preduzeće svjesno dovodi na rub egzistencije? Da li istom onom logikom kojom je prije samo par mjeseci na mjesto direktora ovog medija postavljen član Operativnog štaba lokalnog DPS-a? Ili možda onom kada se zaposlenima u ovom mediju dugovalo 56 neisplaćenih zarada, dok o neplaćenim porezima i doprinosima iz tog perioda finansijski izvještaji, ne samo RTV Cetinja, već i Prijestonice Cetinje, govore sami za sebe.

Radi informisanja građana, Radio i televizija Cetinje na današnji dan duguje 428 hiljada i 455 eura neplaćenih poreza i doprinosa. Od toga, na teret RTV Cetinje je 172 hiljade i 255 eura, dok je na ime preuzetog duga Prijestonica Cetinje dužna 256 hiljada i 200 eura.

Ugovorom o finansiranju između „Radio i televizije Cetinje“ i Prijestonice Cetinje, u 2018. godini prenijeto nam je 130 hiljada i 472 eura. Od tog iznosa, na godišnjem nivou troškovi za bruto plate stalno zaposlenih bili su 130 hiljada i 189 eura, što znači da je osnivač na godišnjem nivou izdvojio novac koji je potreban samo za redovnu isplatu zarada. U sklopu medija funkcioniše portal „Cetinjski list“, koji je upravo u tom periodu morao da bude redizajniran i prilagođen potrebama informisanja građana Cetinja, u šta je samo te godine uloženo skoro tri hiljade eura. Za redovno funkcionisanje preduzeća bila je potrebna struja, telefoni, kancelarijski materijal, ulaganje u oronuli prostor koji koristimo 30 godina, komunalne usluge, autorska prava, internet, što je na godišnjem nivou koštalo 16 hiljada eura, te otplate dugova za poreze i doprinose iz prethodnih godina za šta je plaćeno 15 hiljada i 653 eura. Osim stalno zaposlenih, angažovani su i saradnici, u skladu sa potrebama posla, za koje je na godišnjem nivou izdvojeno oko deset hiljada eura. Upravo je angažovanje saradnika takođe spočitavano Radio i televiziji Cetinje, koji su, moramo napomenuti, svoje, pritom niske plate, zaradili, a što se nikako ne slaže najprije sa pričom da mladim ljudima na Cetinju treba dati šansu da rade u svom gradu, a potom ni sa obećanjima o otvaranju televizije, koja bi podrazumijevala još minimum deset novih radnih mjesta.

Troškovi se na godišnjem nivou nijesu smanjivali, ali se jeste smanjio iznos za finansiranje „Radio i televizije Cetinje“, koji je u skladu sa potpisanim trogodišnjim ugovorom, u 2019. godini iznosio 126. hiljada i 524 eura, a u 2020. godini 127.956 eura. Da li je riječ o pogrešnoj procjeni tadašnjeg menadžmenta, propustu da se napravi aneks ugovora o finansiranju, na osnovu podataka iz finansijskog izvještaja koji se osnivaču dostavlja svaka tri mjeseca, sada je bespredmetno govoriti. Ali nije bespredmetno pokušati, na osnovu bolje procjene, planirati kako buduće troškove, tako i otplatu zaostalih dugova, što je novi menadžment i uradio uputivši na Javnu raspravu Finansijski plan kao uvod u Ugovor o finansiranju koji treba da bude potpisan do kraja ove godine. Finansijski plan, kao i taksativno navedeni troškovi, kako redovnih tako i zaostalih obaveza, dostupni su građanima i svima zainteresovanim, na sljedećem linku.

http://www.cetinjskilist.com/images/PREDLOG%20PROGRAMSKIH%20OBAVEZA.pdf

Ovom prilikom podsjećamo građane Cetinja da je u „Radio i televiziji Cetinje“ zaposleno 14 ljudi, mahom roditelja, koji poštenim radom izdržavaju svoje porodice. Pritom je isključivo riječ o Cetinjanima, osim kada su kao kadrovi za menadžment „dovođeni“ ljudi iz Podgorice od kojih neki još uvijek primaju platu na račun ovog medija. Takođe, Radio televizija Cetinje je jedino preduzeće u gradu koje je za pola smanjilo broj zaposlenih kroz otpremnine i stečena prava na penziju. Ovim tekstom pozivamo odbornike u lokalnom parlamentu, koje su birali građani Cetinja, da ne dozvole da „Radio i televizija Cetinje“, kao medij svih građana i u službi javnog interesa, bude poligon za političke igre, niti pritiske bilo koje vrste, pa makar oni bili i ove najgore, finansijske prirode.

Izvor vijesti