Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Kotor

Akcija Komunalnog preduzeća-građanima tri kilograma komposta za sakupljeni zeleni otpad

09.02.2021

Komunalno preduzeće Kotor počelo je sa akcijom besplatnog sakupljanja zelenog otpada koji će preuzimati od građana, a za uzvrat će im biti obezbjeđeno tri kilograma komposta koji se proizvodi na našoj kompostani, saopšteno je iz ovog gradskog preduzeća.

“Sa ponosom moramo naglasiti da je ovo prvi put u Crnoj Gori da se sprovodi akcija ovog tipa” – poručuju iz Komunalnog.

Kako navode, akcijom je predviđeno da građani svakog petka u mjesecu, ostave svoj sakupljeni zeleni otpad pored najbližeg kontejnera, o čemu je potrebno da obavijeste zaposlene u Komunalnom, nakon čega će biti evidentirani i na taj način će moći da preuzmu određenu količinu komposta.

“Odlaganje zelenog otpada jednom sedmično, ima za cilj da prostor pored kontejnera bude uređeniji i da kontejnere koji su namijenjeni za odlaganje komunalnog otpada ne zatrpavamo sa zelenim otpadom. Da bismo taj cilj postigli, neophodna nam je saradnja sa građanima, iz tog razloga građanima smo obezbjedili količinu od tri kilograma komposta koji je prvog kvaliteta. Naš kompost se primjenjuje u poljoprivredi, vrtlarstvu, hortikulturi i za uzgoj raznih biljnih vrsta. Kao kvalitetno organsko đubrivo popravlja fizičko-hemijske i mikrobiološke osobine tla što potvrđuju redovne analize iz Centa za Ekotoksikološka istraživanja. Sprovedene analize potvrđuju da je proizvedeni kompost 1 kategorije kvaliteta na osnovu Pravilnika o uslovima za preradu biootpada i kriterijumima za određivanje kvaliteta produkata organskog recikliranja iz biootpada (“Sl. list Crne Gore”, br.59/13). Flajer o značaju komposta i njegovoj primjeni, kao i detaljnijim informacijama o kompostani Komunalnog preduzeća Kotor i samom procesu proizvodnje, dostavljen je građanima sa januarskim računima za odvoz otpada.

Kontakt telefon na koji se građani mogu prijaviti i dobiti više informacija je 032-325-677 i 067-591-237 ili na e-mail komunalnokotor@t-com.me / zastitazs@jkpkotor.com” – navodi se u saopštenju Komunalnog.