Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Pljevlja

Odložena javna rasprava o elaboratu za asfaltnu bazu

19.02.2021

Odložena javna tribina o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za asvalt na djelovima katastarskih parcela br.4358 i 5108 KO Pljevlja,obzirom da je kordinator za izradu navedenog Elaborata pozitivan na Covid 19. O novom terminu održavanja javne tribine zainteresovana javnost će biti blagovremeno obavještena.

Opširnije na linku ispod...

Izvor vijesti