Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Kotor

Midorović: Ulaganja u MZ Savina prethodne godine gotovo nije ni bilo

19.02.2021

U prioritetne projekte Mjesne zajednice (MZ) Savina, prema riječima predsjednika Savjeta Stevana Midorovića, pored tekućih održavanja puteva (saniranje udarnih rupa) spada i niz investicionih radova na putnoj infrastrukturi.

“Planirane aktivnosti za prethodu godinu se zbog epidemiološke i političke situacije u opštini Kotor nisu realizovale. Ulaganja skoro da nije ni bilo. Putevi kroz MZ Savina su u veoma lošem stanju. Već par godina nismo u stanju da saniramo puteve u selima Kovači, Glavati i Kubasi kuda, između ostalog, prolazi i autobus pun đaka” – kaže Midorović.

Pored navedenih radova, mještani Mjesne zajednice Savina očekuju i realizaciju radova, kao što su: Izrada projekta vodosnadbijevanja, izrada rezervoara za vodu.

“Struja često nestaje, a kad ima električne energije napon je veoma loš. Mještani MZ Savina nemaju vode u ljetnjim mjesecima. Opština Kotor izlazi u susret sa cistjernama za vodu, a jedna cistjerna po domaćinstvu je nedovoljna količina vode.

Apelujem na Opštinu Kotor i nadam se da će nam izaći u susret za ovu godinu i sljedeću, da dobijemo optimalnu potršnju vode preko cistjerni da bi mještani bili donekle zadovoljni. Naselje Prokosi je veće naselje u MZ Savina koje je i dan danas bez komunalne opremljenosti, kanalizacije. Stanovnici koriste septičke jame. U ljetnjem periodu nemaju vodu pa koriste bunare” – ističe Midorović.

Velike probleme u MZ Savina, objašnjava Midorović, stvara deponija smeća koja se nalazi uz samu magistralu, kao i divlja gradnja.

“Na području od Radanovića prema Jazu imamo uzurpaciju terena od deponije smeća. Apelujem na opštinske službe (komunalne i inspekcijske) da povedu malo računa, da probamo to da suzbijemo jer je to cilj svih nas – i mještana MZ Savina i građana opštine Kotor. To je ogledalo kako MZ, tako i grada jer se nalazi uz samu magistralu i zbilja daje ružan utisak” – ocjenjuje Midorović.

Mjesna zajednica Savina prostire se obalnim dijelom od sela Glavatičići do Jaza, a putnim pojasom od Jaza, preko Mrčevog brijega, do Radanovića, i obuhvata: Krimovice, Zagoru, Kovače, Kubase, Glavate i Višnjevo, sa zaseocima Prokosi, Glavatske kućice i Kovačko polje. Radi se o ruralnom području, pa se stanovnici MZ Savina najviše bave poljoprivredom i stočarstvom.

“To je velika površina, veoma interesantna što se tiče turizma i ruralnog razvoja, seoskog turizma. To Opština Kotor još uvijek nije prepoznala, ali nadam se da hoće jer mještani vape za tim da lokalna uprava prepozna MZ Savina kao jedan potencijal kako opštine tako i države Crne Gore” – navodi Midorović.

Prema njegovim riječima, u MZ Savina poštuju se mjere za suzbijanje pandemije koronavirusa.

Stanovnici MZ Savina bave se turizmom.

“Nadamo se turističkoj sezoni. Građani svojim skromnim mogućnostima izdvajaju novčana sredstva i ulažu i uređuju svoje objekte” – kaže Midorović.

Na teritoriji MZ Savina živi oko 7 hiljada stanovnika.

Opširnije na ovu temu predsjednik Savjeta MZ Savina Stevan Midorović govoriće u emisji “Naša opština” u srijedu, 24. februara od 10 sati.