Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Kotor

Sabolski: Od stava roditelja zavisi kako se mališani nose sa situacijom u vezi sa kovidom

22.02.2021

Djeca izmijenjene okolnosti u kojima živimo, usljed borbe protiv pandemije korona virusa, podnose u skladu sa tim kako se sa situacijom nose njihovi roditelji odnosno odrasli u njihovom bliskom okruženju.

„Ukoliko smo otvoreni, odgovaramo adekvatno na pitanja najmlađih i ako im situaciju objasnimo na pravi način prilagođen njihovom uzrastu - njima sve neće djelovati komplikovano niti će se plašiti priče na ovu temu“ – kaže za Radio Kotor psihologica u Javnoj predškolskoj ustanovi „Radost“ Tatjana Sabolski.

Atmosfera u porodici i stav roditelja po pitanju pandemije, uticaće i na to kako će se najmlađi, nakon što se izborimo sa kovidom, sjećati ovog perioda.

„Svakako će imati sjećanje, a kakvo će biti – to je individualno. Svi se mi istih događaja sjećamo iz različitih aspekata i sa različitom emocijom, pa je tako nekome sjećanje na isti događaj prijatno, a nekom drugom neprijatno. Djeca su, kao što znamo, prilično prilagodljiva i mogu se lako adaptirati na novine, ali samo ako roditelji imaju pozitivan stav i ako su tu da pruže objašnjenja. U principu, djeca se prilagođavaju u zavisnosti od toga kako njihovi roditelji i odrasli koji su bitni u njihovom životu prihvataju i prilagođavaju se ovim prilikama“ – objašnjava Sabolski.

Situacija u kojoj se nalazimo, a koja ne nudi odgovor kada ćemo se izboriti sa kovidom i vratiti uobičajenom načinu života, kako objašnjava, može uticati na porodicu i dovesti do neke letargične atmosfere. Ona, dodaje, može uticati i na to da se javi loš osjećaj kod djece.

Kada je socijalizacija u pitanju – i tu je potrebno da se prilagodimo.

„Ako se ne preporučuju okupljanja veće grupe djece, možemo im recimo upriličiti druženje sa nekoliko vršnjaka ali i da njihova dnevna rutina bude organizovana kroz smjenjivanje vaspitno obrazovnih aktivnosti i igre. Pozitivne posljedice ove pandemije mogu biti to da su porodice ponovo zbližene i da su roditelji više upućeni na djecu te da više kao partneri učestvuju u igri... Dakle, ništa nije bezperspektivno i nenadoknadivo. Situacija u porodici je, svakako, jako važna i uticaće na dijete i u ovoj kao i u brojni drugim okolnostima“ – navodi Sabolski.