Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Tivat

Anketa Radio Tivta: Ne prate direktne prenose sjednica SO Tivat na talasima Radio Tivta (66,17%)

22.02.2021

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li pratite direktne prenose sjednica Skupštine opštine Tivat na talasima Radio Tivta? – pozitivno je odgovorio 181 građanin ili 33,83%, a negativno 354 ili 66,17%.

PItanje za narednih sedam dana glasi: Da li Evropa putuje ne misleći na nas?

Izvor vijesti