Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

Cetinje

PROMOCIJA MONOGRAFIJE MR JANKA LJUMOVIĆA U SUBOTU U ZETSKOM DOMU

25.02.2021

Monogafija “Svijet umjetničkih profesija – drama i pozorište”, mr Janka Ljumovića, vanrednog profesora na Fakultetu dramskih umjetnosti Cetinje, u izdanju Udruženja dramskih umjetnika Crne Gore i Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica, biće promovisana u Kraljevskom pozorištu “Zetski dom” u subotu, 27. februara sa počekom u 16 sati.

Moderator je Stela Mišković, dramaturškinja, dok će izvode iz monografije čitati Jelena Laban, članica glumačkog ansambla Kraljevskog pozorišta “Zetski dom”.

Broj mjesta u publici je 25, dok se besplatne ulaznice mogu preuzeti na Biletarnici (067/428/655).

Monografija “Svijet umjetničkih profesija – drama i pozorište” svoje ključno polazište ima u potrebi da se definišu različite profesije u dramskim umjetnostima i njihova uloga u nastanku pozorišne predstave i pozorišta kao organizacije/institucije. Na taj način determiniše se umjetničko i stručno polje koje profesije grade, a kroz njihov pregled objašnjavamo sinkretički karakter pozorišta kao njegovo glavno određenje. Monografija indirektno mapira crnogorsko, jugoslovensko i svjetsko pozorište kroz odabrane primjere autora i saradnika, umjetnika i teoretičara. U njoj se govori o različitim oblicima pozorišta. U monografiji je sabrano lično profesionalno iskustvo pozorišnog producenta, koje temeljim na ljepoti suodnosa sa savremenicima pozorišta. U njoj će lebdjeti sati i sati rada na probama unutar i izvan pozorišta, iskustvo razgovora o pozorištu sa studentima i iskustvo gledanja pozorišta, koje predstavlja naše zajedničko polazište u dijalogu koji knjiga inicira, kazao je autor Janko Ljumović

Janko Ljumović je vanredni profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore na Cetinju. Diplomirao i magistrirao pozorišnu i radio produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Učesnik je brojnih nacionalnih i međunarodnih konferencija, producent i urednik niza projekata iz oblasti scenskih umjetnosti, medija, menadžmenta u kulturi i kulturne politike. Od 2008. do 2015. godine bio je direktor Crnogorskog narodnog pozorišta i ministar kulture u Vladi Crne Gore od 2016. do 2017. godine. Autor je, kourednik i urednik preko deset knjiga i publikacija: Kultura page, Produkcija značenja, Svijet umjetničkih profesija – drama i pozorište, Pozorište kao kapital, Start-up Creative Podgorica, Platforma za novo djelovanje kulture, Grad u parku, Crnogorsko narodno pozorište 1953-2013, Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro and Macedonia, Crnogorske studije kulture i identiteta, Multikulturalizam i savremene umjetničke prakse i Politika i pozorište - sjećanje na stvarnost. Član je Savjeta Leksikografskog centra i Instituta za jezik i književnost "Petar II Petrović Njegoš" CANU.

RTV Cetinje

Izvor vijesti