Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Tivat

Radovi kasne zbog vremena, tereni u Donjoj Lastvi gotovi do kraja godine

29.11.2019

Realizacija projekta rekonstrukcije i uređenja sportskih terena u Donjoj Lastvi nije završena u predviđenom roku, jer to nisu dozvolile vremenske prilike. Izvođač radova, tivatska firma Iva put završila je grube radove na izgradnji objekta u kojem će biti smještene svlačionice sa tuševima i manji ugostiteljski objekat sa terasom i započela zemljane radove na uređenju fudbalskog terena.
Po riječima potpredsjednika Opštine, Dejana Maslovara, prva faza projekta trebala bi biti okončana do kraja godine.
“Kao što znate, radovi na terenima u Donjoj Lastvi su bili predviđeni da se završe do 21.novembra, ali, s obzirom da je vrijeme bilo loše, da otovo mjesec dana pada kiša, taj rok smo već probili. Ipak, mislim da je od samog roka bitniji kvalitet izvedenih radova. Objekat je gotov, u ovom trenutku se koristi loše vrijeme za radove unutar objekta. Nadamo se da će se ovih dana stabilizovati vrijeme, kako bismo nastavili sa zemljanim radovima. Ne smijem prejudicirati, jer to ne zavisi od naše volje, ali se nadam da bi radovi do Nove godine trebali biti privedeni kraju”- kaže potpredsjednik Opštine Tivat, Dejan Maslovar.
Druga faza projekta podrazumijeva uređenje i asfaltiranje pristupnog kolskog puta sa šetališta Filipa Miloševića, te izgradnju parking zone iznad samih terena, kojom će biti obezbijeđeno 20 parking mjesta. Po Maslovarovim riječima, projekat bi trebao biti finalizovan tokom januara 2020

Izvor vijesti