Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Bijelo Polje

Obilježen Svjetski dan Roma, priznanje ,,Romsko srce“ Srednjoj stručnoj školi

08.04.2021

U Srednjoj stručnoj školi danas je obilježen 8. april, Svjetski dan Roma, a na prigodnoj svečanosti koju su tim povodom organizovale nevladine organizacije ,,Romski klub kulture“, ,,Romski pokret“ i ,,Romi sa sjevera“ u saradnji sa organizacijom HELP, toj obrazovnoj ustanovi uručeno je i priznanje „Romsko srce“, za doprinos u procesu integracije romske populacije.

Rozana Božović iz NVO ,,Romski pokret“, istakla je da je Srednja stručna škola dala nemjerljiv doprinos integraciji Roma i Romkinja koji žive u Bijelom Polju, pa je shodno tome, romska zajednica odlučila da priznanje ,,Romsko srce“ pripadne upravo toj ustanovi.

,,U proteklom periodu ovu školu je pohađalo pet redovnih učenika romske nacionalnosti od kojih je jedna Romkinja studentkinja engleskog jezika i književnosti, dok su ostali u procesu redovnog obrazovanja. Ova škola je kroz dva javna rada pružila šansu Romima da stiču znanja, vještine i iskustva kroz rad u školskoj biblioteci i poslovima u oblasti kulturnih dešavanja“, kazala je Božović.

Zahvalivši na priznanju koje mu je uručila Zineta Selimović, zamjenik direktora Petar Matijašević je istakao da Srednja stručna škola sa romskim zajednicama godinama unazad ima dobru saradnju, te da će tako biti i ubuduće.

„Mi ćemo i u daljem periodu raditi na obrazovanju Roma, kako bi stekli potrebna znanja i vještine i bili ravnopravni i konkurentni na tržištu rada“, naveo je Matijašević.

U ime organizacije HELP, Zineta Selimović uručila je Matijaševiću i bogat fond školskih knjiga, koje će, kako je rekla, upotpuniti školsku biblioteku.

Tokom obilježavanja Dana Roma, u Srednjoj stručnoj školi prezentovan je dio romske kulture i običaja, a prema riječima Paule Božović, ovaj dan je prilika da čitavu crnogorsku javnost podsjete na društvenu odgvornost .

,,Veliki broj Roma u Crnoj Gori nema lična dokumenta, niti obezbijeđene uslove stanovanja, socijalnu i zdravstvenu zaštitu. I dalje je mali procenat obrazovanih pripadnika romske populacije, nizak životni standard, visok procenat nezaposlenih i nedovoljna zastupljenost u političkom i javnom životu samo su neki od problema, koji dodatno usložnjavaju proces integracije ovog naroda u crnogorsko društvo. Vjerujemo da će se to u narednom periodu poboljšati“, naglasila je Božović.

Nevladine organizacije ,,Romski klub kulture“, ,,Romski pokret“ i ,,Romi sa sjevera“ obezbijedile su i školski pribor za učenike koji su pripadnici romske populacije, a pohađaju osnovne škole ,,Pavle Žižić“, ,,Marko Miljanov“ i ,,Risto Ratković“.

Inače, današnja manifestacija realizovana je u okviru projekta „Nevladine organizacije u akciji promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori“, koji implemntira Help i Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama Phiren Amenca”. Projekat finansira Evropska unija kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).


Autorka: Eldina Bećirović
Foto: Vladimir Jelić

rbpredakcija@gmail.com

Izvor vijesti