Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Pljevlja

Stanje u Pljevaljskim šumama nije sjano, ali ne i alarmantno

28.04.2021

Na osnovu podataka sa terena, može se konstatovati da postoje dva značajna problema koji uslovljavaju hitnu reakciju nadležnih službi, korisnika šuma u državnoj svojini i vlasnika privatnih šuma, a odnose se na pojavu sušenja šuma na prostoru opštine Pljevlja, kao i na činjenicu da postoji značajan dio opožarenih šumskih površina na kojima nijesu sprovedene mjere sanacije do kraja.

Opširnije na linku ispod...

Izvor vijesti